Angličtina pro děti

Pořádáme kurzy anglického jazyka pro děti od 4 let do 15 let ve malých skupinkách max. 6 dětí stejné pokročilosti a věku. Výuka probíhá ve speciálně upravených učebnách, ve kterých se děti cítí dobře. Malé výukové skupinky zaručují individuální přístup ke každému dítěti.
Kurzy probíhají po celý školní rok. Děti docházejí na výuku jednou týdně na jeden vyučovací blok. Celkem děti absolvují 30 vyučovacích bloků za školní rok.

Výukový program zaručuje návaznost v dalších letech, tak nedochází k neustálému opakování stejné slovní zásoby, ale děti pomalu rozvíjí slovní zásobu a frazeologii a navazují v září tam, kde v červnu předchozího školního roku skončily.
Výuka v dětských kurzech nese několik specifických rysů. Vzhledem k tomu, že děti nejsou schopny dlouho udržet pozornost, činnosti se během výuky často střídají. Kombinují se aktivní činnosti s pasivními tak, aby děti měly z výuky příjemný pocit.

Aktuální nabídku kurzů pro děti na školní rok 2016_2017 najdete ZDE