Kurzy pro mateřské školy

Zajistíme pro Vás kurzy anglického jazyka pro děti od 4 let v mateřské škole v Kladně, ve Středních a Severních Čechách.
Hodiny jsou plné her a dalších zábavných aktivit, při kterých si děti nenásilnou formou osvojují znalost cizí řeči. Výukový program vychází z potřeby dětí učit se novým věcem v kontextu činností, které jsou pro ně přirozené, a učit se způsobem, při němž se mohou pohybovat, pozorovat, poslouchat a mluvit. Děti sedí s lektorkou na zemi v kroužku a společně se baví, zpívají a hrají si. Tím se nepřímo také učí. Metodika vychází z přirozeného způsobu, jakým si děti osvojují mateřský jazyk.
Kurzy probíhají formou kroužku v dopoledních, či odpoledních hodinách v prostorách školy. Kurzy začínají v říjnu a končí v průběhu června, po uplynutí 30 výukových hodin. Výuková lekce trvá 30 minut.