Metodika kurzů

Výuka v dětských kurzech nese několik specifických rysů. Vzhledem k tomu, že děti nejsou schopny dlouho udržet pozornost, činnosti se během výuky rychle střídají. Kombinují se aktivní
činnosti s pasivními tak, aby děti měly z výuky příjemný pocit. V hodině se pracuje s knížkou, hrají se hry, zpívají se písničky, maluje se, soutěží se. Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a vícesmyslové vnímání. Kurz je zpestřen psychomotorickými hrami a hudebními aktivitami. Lektor pracuje s každým dítětem individuálně, pozitivně ho motivuje, podporuje a vytváří tak dítěti kladný vztah k cizímu jazyku.