Jazykový audit

Jazykový audit slouží ke stanovení a porovnání jazykové úrovně Vašich zaměstnaců.

Jazykový audit se skládá ze dvou částí - písemné a ústní. Výsledkem auditu je jasně definovaná jazyková znalost konkrétního zaměstnace dle Evropského referenčního rámce pro jazyky a pro firmu vodítko pro další investice do jazykového vzdělávání.  

Rádi pro Vás vypracujeme nabídku komplexního a nezávislého zhodnocení jazykových znalostí pracovníků Vaší firmy.