Školení a semináře

Naše modulové kurzy představují velmi oblíbenou formu výuky. Mohou být kombinovány s dlouhodobou pravidelnou výukou nebo vedeny jako samostatné, krátkodobé bloky zaměřené na požadovanou oblast.

Modulové kurzy je možné zařadit do vašeho dlouhodobého studijního plánu a výuku tak obohatit o jasně definovaná témata. Každý modul je připravován individuálně podle potřeb studenta/zadavatele.

  • Kurz formálního jazyka
  • Kurz Financial English
  • Kurz English for administrative staff
  • Prezentace
  • Vyjednávání
  • Telefonování
  • Obchodní jazyk
  • Kulturní diference
  • Body language
  • Modulové kurzy s obecným zaměřením na konverzaci, slovní zásobu, gramatiku, psaní a poslech.

-