Typy kurzů

Kurzy obecného jazyka

Kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti rovnoměrně (poslech, čtení, psaní, mluvený projev, slovní zásoba a gramatika), od začátku je kladen důraz na konverzační dovednosti.

Kurz obchodního jazyka

Kurzy jsou zaměřeny na osvojení si slovní zásoby a frazeologie nezbytné pro firemní praxi. Kurz připravíme dle Vašich požadavků přesně na míru podle potřeb a možností firmy.

Kurzy připravující ke složení mezinárodní jazykové zkoušky

Připravíme Vás a Vaše zaměstanance na jazykové zkoušky z anglického, německého, francouzského, španělského a italského jazyka. Cílem přípravných kurzů je nácvik technik zkoušky, rozvoj jazykových znalostí a cvičné testy, které studentům dodají větší jistotu.

Specializované jazykové kurzy

Pro firmy a instituce nabízíme specializované krátkodobé jazykové kurzy se odborným zaměřením.Tyto kurzy vedou nejen k osvojení si správné terminologie a frazeologie, ale zároveň jsou prakticky zaměřené, v hodinách se využívá interaktivní metody založené na simulaci situací.

Modulové krátkodobé kurzy

Zajistíme modulové kurzy, které mohou být kombinovány s dlouhodobou pravidelnou výukou, nebo mohou být vedeny jako samostatné krátkodobé kurzy zaměřené na konkrétní oblast.