Typy kurzů

Kurzy intenzivní, tzv. pomaturitní studium anglického jazyka

 Ve školním roce 2017/2018 pořádáme jednoletý intenzivní kurz anglického jazyka zaměřený na složení mezinárodní zkoušky FCE. Výuka je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností – poslechu, konverzace, čtení, psaní, gramatiky a slovní zásoby. Kromě obecného jazyka je výuka zaměřena také na základy obchodního jazyka.

''Rodinná atmosféra, za pár měsíců spousta probraného učiva. I naprostý začátečník pak zvládá komunikovat v Aj.''  Martin, školní rok 2013/14

 

  • 16 vyučovacích hodin obecné angličtiny týdně s důrazem na přípravu k mezinárodní zkoušce
  • 4 vyučovací hodiny angličtiny ve firemní praxi (např. přijímací pohovor, CV, telefonování, korespondence, prezentace apod.)
  • Výuku vedou kvalifikovaní čeští učitelé a zahraniční lektoři.
  • Využívají se britské učebnice a v hodinách se pracuje s audio, DVD nahrávkami a online nástroji. Výukový materiál si studenti mohou zakoupit přímo ve škole.
  • Maximální počet studentů ve skupině je 14 studentů

Informace k pomaturitnímu studiu - ZDE

Standardní kurzy skupinové

Pořádáme skupinové kurzy anglického, německého, španělského,  italského, ruského,  francouzského a českého jazyka ve všech pokročilostech od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty. Kurzy vyšší pokročilosti jsou zpravidla vedeny lektorem – rodilým mluvčím, zatímco kurzy nižších pokročilostí vedou čeští lektoři.

Nabídka kurzů angličtiny pro školní rok 2017/2018 ZDE

Nabídka kurzů španělštiny, italštiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, češtiny po školní rok 2017/2018 ZDE

V hodinách se pracuje s učebnicí. Výběru učebnic jsme věnovali hodně času a výukové pomůcky, které využíváme pro výuku splňují všechna náročná kritéria. Jsou vhodné pro práci ve skupině pod vedením lektora. Jejich nespornou výhodou je, že nutí posluchače od počátku v cizím jazyce přemýšlet a pomáhají tak rychleji si jazyk aktivně osvojit. Kromě učebnic, které si student může zakoupit přímo v kanceláři školy za zvýhodněnou cenu, používáme ve výuce i audionahrávky, videonahrávky a další autentické materiály.

Kurzy obchodního jazyka skupinové

Pořádáme jazykové kurzy obchodní angličtiny v pokročilostech velmi mírně pokročilý, mírně pokročilý, středně pokročilý a pokročilý. Kurzy jsou zaměřeny na osvojení si slovní zásoby a frazeologie nezbytné pro firemní praxi. Díky rozmanitému složení skupiny jsou kurzy orientovány obecně na obchodní prostředí.

Kurzy připravujíci k jazykové zkoušce

Pořádáme přípravné skupinové kurzy na jazykové zkoušky z anglického jazyka, a to jak na zkoušku maturitní, tak i na zkoušky Cambridge. Cílem přípravných kurzů je nácvik technik zkoušky, rozvoj jazykových znalostí a cvičné testy, které studentům dodají větší jistotu. Dále nabízíme možnost individuální přípravy na zkoušky ze španělského, německého a francouzského jazyka.

Děti přípravíme ke zkouškám Young Learners Exams, které jsou organizovány University of Cambridge Local Examination Syndicate. Tyto zkoušky jsou určeny pro děti od 8 let do 11 let a jsou předstupněm dalším Cambridgeským zkouškám KET a PET. Děti starší 12 let připravíme ke zkoušce KET a PET, kterou si mohou složit dvakrát do roka a která má neomezenou platnost.

Mládež a dospělé rádi připravíme k tzv. Cambridgeským zkouškám z obecné angličtiny (KET, PET, FCE, CAE) a z obchodní angličtiny (BEC Preliminary, Vantage, Higher), které jsou organizovány University of Cambridge Local Examination Syndicate. Tyto zkoušky mají neomezenou platnost a vydaný certifikát Vám může pomoci při hledání zajímavého zaměstnání. Kurzy jsou organizovány jako celoroční, popř. intenzivní pololetní s min. 3 přípravnými testy.

Kurzy anglického jazyka pro děti od 3 let

Pořádáme kurzy anglického jazyka pro děti od 3 let do 15 let ve skupinkách max. 6 dětí stejné pokročilosti a věku. Výuka probíhá ve speciálně upravených učebnách, ve kterých se děti cítí dobře. Malé výukové skupinky zaručují individuální přístup ke každému dítěti. Kurzy probíhají po celý školní rok. Děti docházejí na výuku jednou týdně na jeden vyučovací blok. Celkem děti absolvují 30 vyučovacích bloků za školní rok.

Specializované kurzy

Pořádáme specializované kurzy, které mohou být kombinovány s dlouhodobou pravidelnou výukou, nebo mohou být vedeny jako samostatné krátkodobé kurzy zaměřené na konkrétní oblast.

Krátkodobé modulové kurzy

Modulové kurzy se nabízíme v rozsahu 5× 60 minut, nebo 10× 60 minut výuky. Sledujte vypsané modulové kurzy v aktuální nabídce.