Typy kurzů

Kurzy intenzivní, tzv. pomaturitní studium anglického jazyka

 Ve školním roce 2018/2019 pořádáme jednoletý intenzivní kurz anglického jazyka zaměřený na složení mezinárodní zkoušky FCE. Výuka je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností – poslechu, konverzace, čtení, psaní, gramatiky a slovní zásoby. Kromě obecného jazyka je výuka zaměřena také na základy obchodního jazyka.

''Rodinná atmosféra, za pár měsíců spousta probraného učiva. I naprostý začátečník pak zvládá komunikovat v Aj.''  Martin, školní rok 2013/14

 

  • 16 vyučovacích hodin obecné angličtiny týdně s důrazem na přípravu k mezinárodní zkoušce
  • 4 vyučovací hodiny angličtiny ve firemní praxi (např. přijímací pohovor, CV, telefonování, korespondence, prezentace apod.)
  • Výuku vedou kvalifikovaní čeští učitelé a zahraniční lektoři.
  • Využívají se britské učebnice a v hodinách se pracuje s audio, DVD nahrávkami a online nástroji. Výukový materiál si studenti mohou zakoupit přímo ve škole.
  • Maximální počet studentů ve skupině je 14 studentů

Informace k pomaturitnímu studiu - ZDE

Kurzy FRIENDS pro uzavřené skupiny

Vytvoříme pro Vás a vaše kamarádyú kolegy kurz anglického, německého, španělského,  italského, ruského,  francouzského a českého jazyka ve všech pokročilostech od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty. Kurz ušijeme přímo Vaší skupině na míru podle Vašich potřeb a časových možností.

V hodinách se pracuje s učebnicí. Výběru učebnic jsme věnovali hodně času a výukové pomůcky, které využíváme pro výuku splňují všechna náročná kritéria. Jsou vhodné pro práci ve skupině pod vedením lektora. Jejich nespornou výhodou je, že nutí posluchače od počátku v cizím jazyce přemýšlet a pomáhají tak rychleji si jazyk aktivně osvojit. Kromě učebnic, které si student může zakoupit přímo v kanceláři školy za zvýhodněnou cenu, používáme ve výuce i audionahrávky, videonahrávky a další autentické materiály.

Kurzy obchodního jazyka skupinové

Připravíme pro Vás a Vaše kolegy i jazykové kurzy obchodní angličtiny v pokročilostech velmi mírně pokročilý, mírně pokročilý, středně pokročilý a pokročilý. Kurzy jsou zaměřeny na osvojení si slovní zásoby a frazeologie nezbytné pro firemní praxi. Díky rozmanitému složení skupiny jsou kurzy orientovány obecně na obchodní prostředí.

Kurzy připravujíci k jazykové zkoušce

Pořádáme přípravné skupinové kurzy na jazykové zkoušky z anglického jazyka, a to jak na zkoušku maturitní, tak i na zkoušky Cambridge. Cílem přípravných kurzů je nácvik technik zkoušky, rozvoj jazykových znalostí a cvičné testy, které studentům dodají větší jistotu. Dále nabízíme možnost individuální přípravy na zkoušky ze španělského, německého a francouzského jazyka.

Děti přípravíme ke zkouškám Young Learners Exams, které jsou organizovány University of Cambridge Local Examination Syndicate. Tyto zkoušky jsou určeny pro děti od 8 let do 11 let a jsou předstupněm dalším Cambridgeským zkouškám KET a PET. Děti starší 12 let připravíme ke zkoušce KET a PET, kterou si mohou složit dvakrát do roka a která má neomezenou platnost.

Mládež a dospělé rádi připravíme k tzv. Cambridgeským zkouškám z obecné angličtiny (KET, PET, FCE, CAE) a z obchodní angličtiny (BEC Preliminary, Vantage, Higher), které jsou organizovány University of Cambridge Local Examination Syndicate. Tyto zkoušky mají neomezenou platnost a vydaný certifikát Vám může pomoci při hledání zajímavého zaměstnání. Kurzy jsou organizovány jako celoroční, popř. intenzivní pololetní s min. 3 přípravnými testy.

Kurzy cizích jazyků pro děti od 3 let

Vaše dítě a jeho kamarádi se mohou ponořit do tajů angličtiny, španělštiny nebo němčiny již od útlého věku. Záleží je na Vás, zda Vaše dítě bude mít náskok. Vytvořte skupinku min. 2 max. 6 dětí stejného věku a vyberte si termín výuky. Výuka probíhá ve speciálně upravených učebnách, ve kterých se děti cítí dobře. Malé výukové skupinky zaručují individuální přístup ke každému dítěti. Kurzy probíhají po celý rok.

Specializované kurzy

Pořádáme specializované kurzy, které mohou být kombinovány s dlouhodobou pravidelnou výukou, nebo mohou být vedeny jako samostatné krátkodobé kurzy zaměřené na konkrétní oblast.

Krátkodobé modulové kurzy

Modulové kurzy se nabízíme v rozsahu 5× 60 minut, nebo 10× 60 minut výuky. Sledujte vypsané modulové kurzy v aktuální nabídce.