Metodika výuky

Naším základním posláním je poskytovat svým klientům finančně dostupné a přitom velice kvalitní služby.

Nepoužíváme žádnou vyhraněnou metodu výuky, např. pouze metodu drilu nebo naopak pouze konverzační metodu. Naší výhodou je vysoká kvalifikace lektorů a nastavení metodických procesů, které by měly vést k bohaté, vyvážené výuce zahrnující velké množství aktivit, které budou rozvíjet všechny potřebné dovednosti studentů. Náplň lekcí ¨je variabilní: někdy je kladen větší důraz na čtení, psaní, mluvení a poslech, jindy se intenzivněji probírá gramatika, výslovnost a slovní zásoba..
Výuka je vedena v daném cizím jazyce již od úrovně začátečníků.  Studenti často pracují ve dvojicích, což výuku ještě zintenzivňuje a zefektivňuje. Lektor ke každému studentovi přistupuje individuálně, pozitivně ho motivuje a poskytuje mu zpětnou vazbu formou hodnocení a doporučení pro další studium.