Filozofie společnosti

Otevřená mysl, odvaha, energie a dodržování pravidel hry

Otevřená mysl pomáhá k objevování nových postupů a zároveň umožňuje tyto postupy skloubit s osvědčenými principy kvalitní výuky – plánováním, přípravou a aktivním procvičováním látky.

Odvaha lektora spočívá ve schopnosti neustále zkoušet nové postupy, které mohou studentům pomoci pochopit probíranou látku. Projevuje se i uměním naslouchat připomínkám studentů a kolegů bez negativní reakce. Jedině připomínky ostatních k naší práci nás mohou posunout v dalším osobním i profesním rozvoji

Osobní energie lektora motivuje a posiluje motivaci studentů. Naše práce vyžaduje mnohé schopnosti a dovednosti, ale bez potřebné energie a nadšení není možné přesvědčit studenty k dlouhodobému studiu. Lektor jim v této oblasti musí jít příkladem. Motivace druhých je neodmyslitelnou součástí naší práci.

Dodržování pravidel hry, tedy základních principů kvalitní výuky prosazovaných naší školou,  přináší do výuky srozumitelnost a zároveň lehkost. Tyto prvky, společně s příjemným a profesionálním vystupováním, podporují důvěru studenta v naší práci.