Reference

Vybrané reference:

Kancelář prezidenta republiky

 • ACCENTURE SERVICES s.r.o
 • Commerzbank AG
 • Czech Airlines Training Centre s.r.o.
 • ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o.
 • HC Sparta Praha, a.s.
 • HELIKA a.s.
 • MÉDEA a.s.
 • Rodamco Česká republika, s.r.o.
 • Sochorova válcovna TŽ, a.s.
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Vaillant Group Czech s.r.o.
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • ZANZIBAR TRADE s.r.o.

a řada dalších firem a společností