Organizace studia

Školní rok 2017/2018 je shodný jako na všech středních školach v ČR a vychází z Organizace školního roku Ministerstva školství (4. 9. 17 – 29. 6. 18). Studium organizujeme jako jednoleté denní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR v rozsahu 20 vyučovacího hodin týdně. Celkově výuka zahrnuje cca 760 vyučovacíh hodin za školní rok.

Terním konání kurzu: 4.9.2017 do 29.6.2018 od pondělí do pátku 8:30 – 11:45

S českým lektorem a rodilým mluvčím s prokazatelnou kvalifikací a praxi

Učebny: Kladno, Cyrila Boudy 1444

Program kurzu
Obsah studia je zaměřen na procvičování všech jazykových dovedností:

 • celou šíři gramatických struktur

 • získání maximální slovní zásoby

 • nácvik praktických situací

 • psaní neformálních i formálních textů včetně projektových prací

 • maximální zlepšení poslechových a rétorických dovedností

 • výslovnosti a intonace

 • rozšíření znalostí reálií anglicky mluvících zemí a kulturních diferencí

 • základy obchodní jazyka, tzv. angličtina pro firemní praxi

 • 16 hodin týdně obecného jazyka

 • 4 hodiny týdně angličtiny pro firemní praxi

 • cílem kurzu je složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge ESOL