Školné a přihlášky

Podmínky přijetí ke studiu:
- rozřazovací test (test si můžete po telefonické dohodě vyplnit v otevírací době kanceláře školy)
- vyplněná příhláška
- podepsaná smlouva o studiu
- uhrazená první splátka školného v min. výši 5000,- Kč
- kopie maturitního vysvědčení (letošní maturanti)
- 2 pasové fotografie

Přihlášky přijímáme průběžně, kdykoliv během roku. Student se může do kurzu zařadit i v průběhu školního roku. Přihlášku je třeba podepsat osobně v kanceláři školy a uhradit první splátku školného. Přihlášku považujeme za závaznou v okamžiku uhrazení alespoň 1. splátky školného.

Školné za školní rok 2018/2019 činí 25000,- Kč. Je-li školné splaceno v jedné splátce před zahájením kurzu, tedy nejpozději k 30.8.2018, je studentovi poskytnuta sleva ve výši 2 500,-Kč.

Při zápisu do kurzu je třeba složit částku 5000,- Kč v hotovosti. Školné je možné uhradit v jedné nebo ve více splátkách.

Splátkový kalendář

Splátka Datum úhrady Výše splátky
1. splátka  nejpozději v den podepsání závazné přihlášky do kurzu 5000,-
2. splátka 10.10.2018 2500,-
3. splátka 10.11.2018 2500,-
4. splátka 10.12.2018 2500,-
5. splátka 10.1.2019 2500,-
6. splátka 10.2.2019 2500,-
7. splátka 10.3.2019 2500,-
8. splátka 10.4.2019 2500,-
9. splátka 10.5.2019 2500,-

Nebude-li školné včas a řádně uhrazeno, je škola oprávněna studenta ze studia vyloučit.