Uchazeči o studium

Studium je určeno pro:

  • letošní maturanty

  • studenty, kteří maturitu nesložili, ale chtějí pokračovat ve studiu

  • studenty, kteří složili maturitu v předchozích letech a mají zájem rozvíjet své jazykové dovednosti

  • kohokoliv, kdo se chce intenzivně věnovat studiu jazyka

Studenti, letošní maturanti, mají zachovány všechny výhody - zdravotní a sociální pojištění, daňové úlevy, přídavky a sociální příspěvky, studentské slevy.

Podmínky přijetí ke studiu:
- rozřazovací test (test si můžete po telefonické dohodě vyplnit v otevírací době kanceláře školy)
- vyplněná příhláška
- podepsaná smlouva o studiu
- uhrazená první splátka školného v min. výši 5000,- Kč
- kopie maturitního vysvědčení (letošní maturanti)
- 2 pasové fotografie