Tlumočení

Konsekutivní tlumočení

To je druh tlumočení, kdy řečník hovoří v kratších úsecích a tlumočník /tlumočnice/ je následně převádí projev do požadovaného jazyka. Tento typ tlumočení se také pojmenovává jako následné tlumočení.

Simultánní tlumočení

Je to typ tlumočení, které probíhá souběžné s projevem řečníka. Tento druh tlumočení ve většině případů vyžaduje tlumočnickou techniku (kabinu, sluchátka, přenosové zařízení). V tlumočnické kabině jsou dva i více tlumočníků, kteří projev přednášejícího tlumočí do mikrofonu, přičemž se při tlumočení v kratších intervalech střídají. Tlumočený projev je pak přenášen do sluchátek posluchačů.

Šušotáž

Tlumočník sedí vedle osoby, které tlumočí a které paralelně překládá projev řečníka tlumeným hlasem.

Soudní tlumočení

Tlumočení při jednání s úřady. Tlumočník musí být jmenován příslušným krajským soudem a musí být držitelem tzv. kulatého razítka.